Diagnosis Aid

En komplett breakout box för OBD2 som kan spara dig timmar av kablagemätning

Översikt

  • Övervakning av bilens batterispänning samt dataaktivitet under diagnos eller programmering
  • Smart inbyggd LED-lampa för att kunna lokalisera OBD2-uttaget i trånga och mörka utrymmen
  • Inbyggd summerfunktion för att varna vid låg samt för hög batterispänning
  • För både personbil (12V) och tunga fordon (24V)
  • Perfekt komplement till dig som arbetar med styrenheter på bänk

För både personbil (12V) och tunga fordon (24V)