HaynesPro erbjuder en komplett verkstadshandbok genom WorkshopData™. Det är en online databas fylld till bredden med bilspecifikationer, kopplingsscheman, tekniska rapporter, reparationsanvisningar plus mycket mer! WorkshopData™ finns på svenska och kan användas antingen i din dator eller direkt i din Launch-platta!
Innehåll:
 • VIN-avkodare
 • Underhåll & Service
 • Tekniska specifikationer
 • Olje- och vätskespecifikationer
 • Reparationsmanualer
 • Återkallelser
 • Reparationstider
 • Tekniska illustrationer
Innehåll:
 • Komponentplacering
 • Kopplingsscheman
 • Relä- och säkringsbeskrivningar
 • VESA™ Mk II (Guidad felsökning)
 • Felkoder (tillverkarens och EOBD)
Innehåll:
 • Kända fel och tips
 • Återkallelser
 • Tekniska bulletiner
 • Länk till välkända felkoder på olika bilmodeller

Kontakta oss idag så får du tillgång till 30 dagar gratis för att prova på själv!

WorkshopData™  är ett online abonnemang och när du köper denna produkt ingår ett års användning online. Det krävs alltså en Internetuppkoppling för att kunna använda denna produkt.

Användarvänlig meny

Tydliga kopplingsccheman

Teknisk data